МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Шүүх хуралдааны ерөнхий нөхцөл
248 дугаар зүйл. Шүүх хуралдаанаас хэргийг хэрэгсэхгүй болгох

248.1. Дор дурдсан тохиолдолд шүүх хуралдаанаас хэргийг хэрэгсэхгүй болгоно:
248.1.1. энэ хуулийн 24.1.1 - 24.1.4 - д заасан байдал тогтоогдвол;
248.1.2. энэ хуулийн 208.1.2, 208.1.3 - т заасан үндэслэл байвал;
248.1.3. улсын яллагч энэ хуулийн 239.4.1-д заасан үндэслэлээр яллахаас татгалзсан бол.

Print