МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Шүүх хуралдааныг эхлэх
258 дугаар зүйл. Шүүгдэгчид яллагдагчаар татсан тогтоол, яллах дүгнэлтийн хуулбарыг цаг тухайд нь өгсөн эсэхийг шалгах

258.1. Шүүх хуралдаан даргалагч нь шүүгдэгчийн овог, эцгийн нэр, нэр, төрсөн газар, он, сар, өдөр, иргэний харъяалал, оршин суугаа газар, эрхэлсэн ажил, боловсрол, мэргэжил, гэр бүлийн байдал, урьд ял шийтгүүлсэн эсэхийг тодруулж яллагдагчаар татсан тогтоол, яллах дүгнэлтийн хуулбарыг хэдийд авсныг асууна.

258.2. Яллагдагчаар татсан тогтоол, эсхүл яллах дүгнэлтийг энэ хуулийн 231.2-т заасан хугацаанд өгөөгүй бол хэрэг хэлэлцэх ажиллагааг хойшлуулна.

Print