МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Шүүхийн хэлэлцүүлэг
272 дугаар зүйл. Шинжээчид асуулт тавих

272.1. Шинжээч гаргасан дүгнэлтээ уншиж сонсгосны дараа түүнийг тайлбарлуулах буюу тодруулахаар шинжээчид асуулт тавьж болно.

272.2. Асуултыг эхлээд улсын яллагч, өмгөөлөгч шүүх хуралдаан даргалагчийн зөвшөөрөлтэйгээр тавина.

272.3. Шүүгч өөрийн үзэмжээр, харин улсын яллагч, өмгөөлөгч, иргэдийн төлөөлөгч шүүх хуралдаан даргалагчийн зөвшөөрөлтэйгээр шүүхийн хэлэлцүүлгийн аль ч үед шинжээчид асуулт тавих эрхтэй.

Print