МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Шүүхийн хэлэлцүүлэг
273 дугаар зүйл. Шинжилгээг нэмж буюу дахин хийлгэх

273.1. Энэ хуулийн 165 дугаар зүйлд заасан тохиолдолд шүүхийн тогтоол, шүүгчийн захирамжаар шинжилгээг нэмж буюу дахин хийлгэж болно.

273.2. Нэмж буюу дахин шинжилгээ хийлгэхэд энэ хуулийн 271, 272 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.

Print