МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Шүүхийн хэлэлцүүлэг
274 дүгээр зүйл. Эд мөрийн баримтад үзлэг хийх

274.1. Шүүх хуралдааны үед эд мөрийн баримтад шүүх үзлэг хийж, уг эд мөрийн баримтыг талууд, гэрч, шинжээч, бусад оролцогчид үзүүлж танилцуулна.

274.2. Эд мөрийн баримтыг үзэж танилцсан оролцогч үзлэгтэй холбогдуулан ямар нэг байдлыг тодруулах саналыг шүүхэд тавьж болно.

274.3. Шүүх хуралдаанд ирүүлэх бололцоогүй эд мөрийн баримтад үзлэг хийх шаардлагатай байвал энэ тухай тэмдэглэлд тусгаж, эд мөрийн баримт байгаа газарт шүүх бүрэлдэхүүнээрээ очиж үзлэг хийнэ.

Print