МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН ТАВДУГААР БҮЛЭГ
Шүүх хуралдааны шүүмжлэл, шүүгдэгчийн эцсийн үг
281 дүгээр зүйл. Шүүхийн хэлэлцүүлгийг дахин эхлэх

281.1. Шүүгдэгчийн эцсийн үгэнд хэрэгт ач холбогдол бүхий шинэ нөхцөл байдал илэрвэл шүүх нь талуудын хүсэлтээр шүүхийн хэлэлцүүлгийг сэргээн явуулна.

281.2. Шүүхийн хэлэлцүүлгийг дахин явуулсны дараа шүүх хуралдааны шүүмжлэлийг дахин явуулах ба шүүгдэгчид эцсийн үг хэлэх боломж олгоно.

Print