МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
Тогтоол гаргах
283 дугаар зүйл. Монгол Улсын нэрийн өмнөөс тогтоол гаргах

283.1. Шүүх Монгол Улсын нэрийн өмнөөс тогтоол гаргана.

Print