МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
Тогтоол гаргах
285 дугаар зүйл. Шүүгчдийн зөвлөлгөөний нууц

285.1. Шүүх тогтоолыг зөвлөлдөх тасалгаанд үйлдэнэ.
285.2. Шүүгчид зөвлөлдөж байгаа үед зөвлөлдөх тасалгаанд уг хэргийг хэлэлцсэн шүүх бүрэлдэхүүнээс өөр хүмүүс байж болохгүй.

285.3. Шүүгчдийг зөвлөлдөх үед хэлэлцсэн зүйлийг задруулж болохгүй.

Print