МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
Тогтоол гаргах
287 дугаар зүйл. Шүүгдэгчийн сэтгэцийн өвчний тухай асуудлыг хэлэлцэх

287.1. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын буюу шүүх хуралдааны үед шүүгдэгчийн сэтгэцийн өвчний тухай асуудал гарсан бол түүнийг шүүх тогтоол гаргахдаа дахин хэлэлцэнэ.

287.2. Шүүгдэгч гэмт хэрэг үйлдэх үедээ сэтгэцийн өвчтэй байсан, эсхүл үйлдснийхээ дараа уг өвчнөөр өвчилсөн гэж үзвэл энэ хуулийн дөчин гуравдугаар бүлэгт дурдсан журмаар шүүх тогтоол, шүүгч захирамж гаргана.

Print