МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
Тогтоол гаргах
289 дүгээр зүйл. Тусгай санал

289.1. Шүүгч тусгай саналтай байвал түүнийгээ зөвлөлдөх тасалгаанд бичгээр гаргана.

289.2. Тусгай саналыг тогтоол уншиж сонсгоход зарлахгүй бөгөөд харин хэрэгт хавсаргана.

Print