МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
Тогтоол гаргах
294 дүгээр зүйл. Шүүхийн тогтоол үйлдэх

294.1. Энэ хуулийн 286, 287 дугаар зүйлд заасан асуудлыг шийдвэрлэмэгц шүүх тогтоол үйлдэнэ.

294.2. Шүүхийн тогтоол нь тодорхой, ойлгомжтой бичигдсэн байх бөгөөд удиртгал, тодорхойлох, тогтоох хэсгээс бүрдэнэ.

294.3. Шүүх бүрэлдэхүүнд орсон шүүгчдийн аль нэг нь тогтоолыг бичиж, шүүх бүрэлдэхүүн гарын үсэг зурна.

294.4. Тусгай саналтай шүүгч нэгэн адил гарын үсэг зурна.
294.5. Тогтоолд засвар оруулсан бол тайлбар хийж, тогтоолыг уншин сонсгохоос өмнө уг тайлбарт шүүх бүрэлдэхүүн зөвлөлдөх тасалгаанд гарын үсэг зурна.

Print