МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
Тогтоол гаргах
300 дугаар зүйл. Цагдан хоригдож байгаа шүүгдэгчийг суллах

300.1. Шүүгдэгчийг цагаатгасан, ял эдлэхээс чөлөөлсөн, баривчлах, хорих ял оногдуулсан тогтоол биелүүлэхийг хойшлуулсан, эсхүл түүнд хорихоос өөр төрлийн ял оногдуулсан, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон бол цагдан хоригдож байгаа шүүгдэгчийг шүүх хуралдааны танхимаас суллана.


Print