МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
Давж заалдах шатны шүүхийн ажиллагаа
316 дугаар зүйл. Цагаатгах тогтоолыг хүчингүй болгох үндэслэл

316.1. Давж заалдах шатны шүүх цагаатгах тогтоолыг прокурорын эсэргүүцэл буюу хохирогч, түүний төлөөлөгчийн болон үндэслэлийг эс зөвшөөрсөн цагаатгагдсан этгээдийн гомдлоор хүчингүй болгож болно.

Print