МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
Давж заалдах шатны шүүхийн ажиллагаа
317 дугаар зүйл. Тогтоол хүчингүй болгох , өөрчлөх үндэслэл

317.1. Дор дурдсан үндэслэлийн аль нэг нь байвал давж заалдах шатны шүүх тогтоолыг хүчингүй болгох буюу өөрчилнө:

317.1.1. хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт болон шүүхийн хэлэлцүүлэг явуулахад нэг талыг барьсан буюу гүйцэд биш хийсэн;

317.1.2. тогтоолд дурдсан дүгнэлт нь хэргийн жинхэнэ байдалтай нийцээгүй;

317.1.3. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийг ноцтойгоор зөрчсөн;
317.1.4. Эрүүгийн хуулийг буруу хэрэглэсэн бөгөөд шүүгдэгчид хүнд ялтай хууль хэрэглэх шаардлагатай бол.

Print