МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
Давж заалдах шатны шүүхийн ажиллагаа
325 дугаар зүйл. Давж заалдах шатны шүүхийн магадлал

325.1. Давж заалдах шатны шүүхийн магадлалд дор дурдсан зүйлийг тусгана:

325.1.1. магадлалыг хэзээ, хаана гаргасан;
325.1.2. магадлал гаргасан шүүх, шүүх бүрэлдэхүүн, давж заалдах шатны шүүхэд хэрэг хянан шийдвэрлэхэд оролцсон бусад хүмүүс;

325.1.3. анхан шатны шүүхийн шийдвэрийн товч агуулга;
325.1.4 давж заалдах гомдол, эсэргүүцэл бичсэн этгээд, гомдол, эсэргүүцлийн агуулга, товч үндэслэл;

325.1.5. давж заалдах шатны шүүхээс гомдол, эсэргүүцлийн талаар гаргасан шийдвэр, түүний үндэслэл.

Print