МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх
327 дугаар зүйл. Шүүхийн тогтоолыг биелүүлэх

327.1. Энэ хуулийн 304 дүгээр зүйлд заасан хугацаанд давж заалдах гомдол, эсэргүүцэл гараагүй бол уг хугацаа дуусмагц шүүхийн тогтоолыг биелүүлнэ.

327.2. Энэ хуулийн 303 дугаар зүйлд заасан этгээд давж заалдах гомдол, эсэргүүцэл гаргасан бол энэ хуулийн 326 дугаар зүйлд заасан үеэс эхлэн шүүхийн тогтоолыг биелүүлнэ.

Print