МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх
328 дугаар зүйл. Шүүхийн тогтоол, шүүгчийн захирамж хуулийн хүчин төгөлдөр болох ба тэдгээрийг биелүүлэх

328.1. Шүүхийн тогтоол, шүүгчийн захирамж нь түүнд гомдол, эсэргүүцэл бичих хугацаа дуусмагц биелэгдэнэ.

328.2. Давж заалдах гомдол гаргаж болохгүй шүүхийн тогтоол, шүүгчийн захирамж нь гармагц нэн даруй биелэгдэнэ.

Print