МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ДӨЧДУГААР БҮЛЭГ
Хяналтын шатны шүүхийн ажиллагаа
354 дүгээр зүйл. Хяналтын шатны шүүхийн тогтоолын агуулга

354.1. Хяналтын шатны шүүхийн тогтоол энэ хуулийн 325 дугаар зүйлийн шаардлагад нийцсэн байна.

354.2. Хяналтын шатны шүүхийн тогтоолд шүүх хуралдаан даргалагч, илтгэсэн шүүгч гарын үсэг зурна.
/Энэ хэсэгт 2007 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

Print