МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ДӨЧИН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны явцад хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүгчийн хууль зөрчсөн ажиллагааны улмаас иргэнд учирсан хохирлыг арилгах
392 дугаар зүйл. Цол, шагналыг сэргээх

392.1.Цэргийн болон бусад цол, шагналыг хууль бусаар хассаныг шүүх тогтоовол олгосон байгууллага нь шүүхийн шийдвэрийг үндэслэн сэргээж олгоно.

Print